Den der har brugsretten til gravstedet, har ansvaret for at gravstedet holdes i sømmeligt stand.

For gravsteder med beplantning er der tre muligheder:

Gravstedsejeren kan selv foretage renholdelse m.v.

Gravstedsejeren kan aftale renholdelse m.v. med kirkegårdskontoret for et år ad gangen.

Gravstedet kan omdannes til et legat gravsted, hvor der indgs en aftale om de ydelser man ønsker for en en hel fredningsperiode.

På gravsteder i nogle bestemte afdelinger kan der være tvunget legat. Det vil sige, at man indbetaler et beløb, der dækker udgifterne til det arbejde, man har bestilt for fredningsperioden. 

Udover renholdelse kan der laves aftale om grandækning, forårs- og sommerblomster samt kranse, puder, buketter og juletulipaner. Der kan både laves årlige aftaler, samt legataftaler.

 

Se priser her