Adsbøl kirkegård var fælles for både Adsbøl og Gråsten, indtil Gråsten i 1940 fik sin egen kirkegård.

Der er krigergrave fra begge de slesvigske krige, hvor både danske og tyske soldater hviler, samt et stort mindesmærke, som på kobberplader bærer navnene på sognets faldne i første verdenskrig.

I 1879 blev kirkegården rundt om Adsbøl kirke for lille, så kirkegården nord for landevejen blev oprettet.

På begge kirkegårde er der både kiste- og urnegravsteder.