Udgivet af Elsebeth Meilby Petersen, tor d. 12. mar 2020, kl. 13:26

Vi følger – som alle andre – udviklingen tæt i disse dage; Den danske regering og sundhedsmyndighederne er klare i deres udmeldinger. Der er udsendt en vejledning fra landets biskopper, som opdateres og som vi arbejder efter nu.

Det betyder, at alle gudstjenester og aktiviteter aflyses indtil videre. Det omfatter alle aktiviteter lige fra babysalmesang til koncerter, mens kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser gennemføres.

Der arbejdes på, at Gudstjenester kan følges via radio, tv og internettet.

Det er vigtigt for os, at vi alle passer på hinanden og ikke løber unødige risikoer.  Derfor har vi også sendt en del af vores personale hjem, hvilket dog ikke har indflydelse på de kirkelige handlinger, der måtte være behov for.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen træffes som vanligt og står til rådighed for sjælesorgssamtaler og kan også kontaktes på mail, hvis man har spørgsmål til kirkens ageren i denne tid.

Vi står alle i en svær tid lige nu; ring til din gamle mor, sæt en blomst foran din nabos dør, hjælp hvor du kan  - små ting tæller – fællesskab og sammenhold er nøgleord lige nu.

Helle Blindbæk

formand

Kategorier Gråsten Adsbøl Menighedsråd